Privacy verklaring

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens als u aan ons een opdracht verstrekt voor het begeleiden van een uitvaart, het vastleggen van uw uitvaartwensen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van de opdrachtgever:

  • Voor- en achternaam
  • Geboorteplaats en geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens een telefonisch contact.

Indien de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan Natasja Huting Uitvaartbegeleiding verstrekt, kan Natasja Huting Uitvaartbegeleiding de uitvaart niet begeleiden.

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Wegens een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van aangifte van overlijden bij gemeenten, aangifte van begraving of cremeren.
  • De financiële afhandeling van het begeleiden van de uitvaart.

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natasjahuting.nl

 

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@natasjahuting.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij hierna contact met u op. Natasja Huting Uitvaartbegeleiding reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Contactgegevens:

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding
Wessel Couzijnhof 19
6836 WB Arnhem
info@natasjahuting.nl
06-11596504