Eerste stap na overlijden

Nadat uw dierbare is overleden, moet eerst de huisarts of behandelend arts gebeld worden. Deze arts stelt het overlijden vast en onderzoekt of er sprake is van een natuurlijke dood. Bij een natuurlijke dood wordt door de arts een verklaring van overlijden opgesteld. Deze verklaring is nodig om bij de Burgerlijke Stand aangifte te doen van overlijden en om de overledene te kunnen begraven of cremeren. De aangifte van overlijden dient uiterlijk voor de dag van de uitvaart te worden gedaan en ik kan deze aangifte voor u verzorgen.

Wanneer het overlijden plaatsvindt tijdens de avond, nacht of het weekend, kunt u contact opnemen met de centrale huisartsenpost in uw woonplaats. Wanneer iemand overlijdt in het ziekenhuis of zorginstelling, dan schakelt deze instantie vaak een arts voor u in.

Er dient altijd eerst een arts te worden gebeld om het overlijden vast te stellen. Daarna kunt u contact met mij opnemen voor de eerste stap na overlijden.

Vragen beantwoorden

Nadat de arts is geweest, heeft u alle tijd om ook uw familie en vrienden op de hoogte te brengen van het overlijden indien u hier behoefte aan heeft. Maar ik kan mij ook heel goed voorstellen dat u juist nog even geen contact met anderen wilt. Wanneer uw dierbare is overleden, staat de wereld stil. Het is heel begrijpelijk als u dan even niet weet wat u moet doen.
U kunt mij bellen (24 uur per dag) en dan spreken we een tijdstip af wanneer ik bij u langskom om u verder te begeleiden en uw vragen direct te beantwoorden. In het eerste gesprek bespreken we wat als eerste nodig is, want niet alles hoeft meteen geregeld te worden.

Ik overleg bijvoorbeeld eerst met u wat de mogelijkheden zijn omtrent de laatste verzorging van uw dierbare. U kunt dit samen met mij doen of misschien vindt u het prettig om alleen bij de verzorging aanwezig te zijn. Wilt u uw dierbare thuis opbaren of liever overbrengen naar een uitvaartcentrum of een andere locatie? De keuze tussen begraven en cremeren alsmede nog een aantal andere zaken komen in de dagen na het overlijden aan de orde. U kunt hierover meer lezen bij het hoofdstuk “Voorbereiding van de uitvaart“.

In de dagen na het overlijden bespreken we samen de wensen voor de uitvaart. U bepaalt wat u zelf wilt doen en geeft aan wat ik voor u mag regelen. Daarbij krijgt u voldoende tijd en ruimte voor eigen inbreng. Het is immers uw afscheid en ik ondersteun u waar nodig. Ik bewaak de tijdlijnen en onderhoud de contacten met de betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan de drukker, het crematorium en/of de begraafplaats, het uitvaartcentrum, het restaurant etcera. Ik ontzorg u graag, maar u bepaalt in welke mate en in welke vorm.