Zelf de regie houden?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen en te beslissen. U kunt dan in een levenstestament iemand (de gevolmachtigde) aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Wanneer maak ik een levenstestament?

Dit is voor iedereen persoonlijk. Veelgenoemde redenen zijn:

– ziekenhuisopname;
– verblijf in het buitenland;
– lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf of van uw partner.

Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen, voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke en geestelijke toestand minder wordt. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen. Het levenstestament kunt u laten opstellen door een notaris.

Wat regel ik met een levenstestament?

U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in het levenstestament komen te staan. Enkele bekende voorbeelden zijn:

– het regelen van uw financiële en belastingzaken;
– schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
– toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische behandelingen;
– praktische zaken, zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
– specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart.

Voor het bespreken van uw uitvaartwensen kunt u uiteraard bij mij terecht. Ik word regelmatig benaderd door mensen die voor het overlijden van een dierbare alvast willen kennismaken met de uitvaartbegeleider. Wij bespreken dan ook de uitvaartwensen, mogelijkheden en een begroting van de uitvaartkosten. U weet dan ook waar u financieel aan toe bent en u komt achteraf niet voor financiële verrassingen te staan.  Families geven altijd aan hoe prettig zij dit vinden en hoeveel rust het geeft te weten dat alles goed geregeld is.

Wanneer u ook behoefte heeft om uw uitvaartwensen of die van een dierbare te bespreken en/of vast te leggen, neemt u dan gerust contact met mij op via 06 11 59 65 04 of via info@natasjahuting.nl.